مرور برچسب

اسب

غریبه‌، آشنا

«دانیال محزون» از سوارکاران شرکت‌کننده‌ ی در رده‌های بالای پرش با اسب و یکی از تامین کنندگان اسب پرشی برای سوارکاری ایران است.