مرور برچسب

انجمن اتیسم همدان، اتیسم

انجمن اتیسم استان همدان

انجمنی غیرسیاسی، غیر دولتی و مردم نهاد است که در حال حاضر برای حمایت از کودکان اتیسم و خانواده‌های آن‌ها در سراسر استان همدان فعالیت می‌کند. مجموع فعالیت‌های انجمن…