مرور برچسب

بهاریه

بهاریه

*احسان فکا *نویسنده حیاط خانه‌ ما تکه‌ جا مانده‌ای از یک باغ است. باغی که تکه‌ جامانده‌ای از جنگلی است که درختانش در گوش بی‌خبری هم‌ می‌گویند درخت‌ها…