مرور برچسب

جنگ

جنگ چیز خوبی نیست

*مریم رازانی *نویسنده ضعف در مهار ویروس کرونا، و افزونی دم به دمِ تعداد مبتلایان، اگرچه مختص به کشور ما نیست اما معضلات لاینحلی که در این گوشه از جهان به وجود…