مرور برچسب

ضعف پژوهش

کرونا و ضعف پژوهش

*حسین زندی *سردبیر همه‌گیری بیماری کرونا در کشور علاوه بر زندگی عادی مردم بسیاری از مشاغل و حرفه‌ها را تحت تاثیر قرار داد؛ گردشگری، فرهنگ، هنر، ورزش و…