مرور برچسب

محمدعلی فرشچیان، کتاب

فرش تا عرش

*حسین زندی *روزنامه‌نگار کتاب «فرش تا عرش» مروری بر زندگی و خدمات «محمدعلی فرشچیان» با تدوین و نگارش «محمد حسین یزدانی راد» از سوی انتشارات «روزنه» و سازمان…