مرور برچسب

مدارس تاریخی

پروژه‌های حریم شکن

*فاطمه کاظمی *روزنامه‌نگار پروژه ساخت استخرهای سرپوشیده آموزش و پرورش همدان که قرار بود در مدت 2 سال به اتمام برسد، سرانجام پس ازگذشت 8 سال که به دلیل کمبود…