مرور برچسب

مدیریت آب

مدیریت راهبردی در منابع

*حسین بهبودی *کارشناس ارشد مدیریت اجرایی وقوع خشک‌سالی‌هاي پیاپی در سال‌هاي اخیر در کشور و به وجود آمدن محدودیت‌هاي منابع آب، زمینه‌ساز ایجاد نگرانی در سطوح…