مرور برچسب

نان،نانوا، آرد

بازی با قوت غالب مردم

*حسین زندی *سردبیر سال‌هاست کیفیت نان مسئله مردم ایران به ویژه همدان است. از نوع آرد کردن گندم تا پخت غیراستاندارد و بهداشت نان که با سلامت شهروندان سر و کار…