مرور برچسب

کارد درمان، کرونا

روزگار کادر درمان

*طیبه حسینی این روایت یک روایت تلخ است از بیماری تا مرگ و می‌توان گفت از هزاران مرگ غریبانه و دردناک زخمی عمیق را در روح و روان پرستاران به جا گذاشته است.…