بوی ادرار در کوچه‌های شهر

یکی از کسبه سرپل یخچال با اشاره به کیفیت پایین سرویس بهداشتی سر پل یخچال می‌گوید: اول این‌که چشمه‌های سرویس بهداشتی این‌جا یک محدود است و کافی نیست و مردم همیشه باید…

انسجام انکارناپذیر

خیرالله اصغری از اولین نسل فارغ‌التحصیلان هنرستان چمران همدان و از آن دست کسانی است که در فضای گفتگوهای محافل هنری بین کسانی که از دیرباز او را می‌شناسند و حتی…

نوشیدن خلاقیت با قلم مو

خیرالله اصغری یک همدانی مقیم تهران و علاقمند به طبیعت است. سال‌ها قلم بر بوم و کاغذ می‌زند و آثارش را متواضعانه ارائه نمی‌کند، طراح گرافیک است انگار خلاقیت را نوشیده…