مرور برچسب

جشنواره موسیقی عاشیقی

عاشیقلار بایرامی

شکی نیست که برگزاری جشنواره عاشیقی استان همدان یک رویداد مهم و تاریخی در شناسایی ‌و معرفی هنر عاشیقی بوده و قابل تقدیر است، اما می‌توان با بررسی ابعاد نقاط مثبت و…