مرور برچسب

خانه قدیمی

پرِ سیمرغ

*مهسا یعقوبی بالای سرش که رسیدم، چشمانش نیمه‌باز بود. صورتش بیش از حد معمول سفید شده بود. قفسه سینه‌اش بالا و پائین نمی‌رفت. دست راستش کنار بدنش بود و دست چپش روی…