مرور برچسب

درخت پاییزی

درخت پاییزی

*احسان فکا *نویسنده بار نمی‌داد. دوستش نداشتند. نه ناصر و نه فخری نه بهرام که در و همسایه دایی صدایش می‌کردند.‌ نه مهری و نه مرضیه و نه شادی که شادی نه اسمش…