مرور برچسب

دفاع مقدس

یادی از «یاد»

*سعید دوستی *کارشناس ارشد پژوهشگری اجتماعی سینمای دفاع مقدس را می‌توان یکی از ژانرهای سینمایی چهار دهه گذشته ایران دانست، سینمایی که پس از جنگ تحمیلی عراق علیه…