مرور برچسب

رسانه، نشریه همدان‌نامه

همدان ثروت ماست

*عاطفه کلهری اکنون که صدمین شماره همدان‌نامه را در دست می‌گیریم، می‌توانیم با افتخار بگوئیم، همدان‌نامه در مسیری رو به جلو برای آبادانی همدان کهن در حرکت و همواره…