مرور رده

گزارش

ماشین شما مزاحم ماست!

پدیده پارکینگ مزاحم دار موضوع جالبی ست! مشخص نیست چه کسی مزاحم دیگری است! در واقع حضور یک خودرو، مزاحم عبور مرور خودروی دیگر و عبور و مرور همان فرد مزاحم آسایش دیگری…

کلاهی برای زندگی

رزیدنت جراحی مغز و اعصاب بیمارستان بعثت در پاسخ به نشانه‌های خطر در تروماهای سر حین تصادف با دوچرخه توجه به این علائم را بسیار مهم می‌داند: سردردهای فزاینده‌ای که به…

پنجمین شورای شهردار!

*زهرا کرد شورا از مجموعه‌های مهم شهری در مشارکت مردم برای تعیین شیوه مدیریت شهر و توسعه هر جامعه‌ای است؛ مجموعه‌ای که در جهت منافع جمعی آحادش و توسعه پایدار شهر…