مرور رده

گزارش

کلاهی برای زندگی

رزیدنت جراحی مغز و اعصاب بیمارستان بعثت در پاسخ به نشانه‌های خطر در تروماهای سر حین تصادف با دوچرخه توجه به این علائم را بسیار مهم می‌داند: سردردهای فزاینده‌ای که به…

پنجمین شورای شهردار!

*زهرا کرد شورا از مجموعه‌های مهم شهری در مشارکت مردم برای تعیین شیوه مدیریت شهر و توسعه هر جامعه‌ای است؛ مجموعه‌ای که در جهت منافع جمعی آحادش و توسعه پایدار شهر…

جزیره خیریه‌های موازی

با گذشت زمان و در جریان اجتماعی شدن جوامع به صورت نهادهای مدنی یاری‌رسان درآمده‌اند؛ نهادهایی که بعضا در این حرکت تدریجی به خوبی از عهده تشکیلاتی شدن و حرکت اصولی بر…