مرور برچسب

میراث فرهنگ شهری

میراث فرهنگ شهری

*سید محمدجواد حسینی مرصع *کنشگر معماری و شهرسازی زیستن در شهر – به‌رغم نگاه‌های منتقدان شهرنشینی- انتخابی در جهت تکامل جوامع بشری از سوی انسان بوده است، چراکه…