مرور برچسب

همدان، قنات

سرگذشت قنات‌ها

*اکبر تنهایی قنات يكي از پيچيده‌ترين فنون بومي است كه اجراي آن مستلزم آگاهي از رفتار طبيعي آب‌هاي زيرزميني و تشكيلات زمين شناسي است. در بسياري از قنوات كه از صدها…