مرور برچسب

گردشگری پاک

گردشگری پاک

*مهرداد نهاوندچی *کارشناسی ارشد مدیریت محیط زیست   گردشگری «فله‌ای» یا گردشگری «پاک» ؟ صنعت گردشگری در حال حاضر یکی از بزرگترین فعالیت‌های صنعتی دنیا…