مرور برچسب

یاد مرد نکونام فرهنگ، علی نائینی

یاد مرد نکونام فرهنگ

سردبیر هفته‌نامه همدان‌نامه: بزرگترین نیکوکاری وقف عمر است و زنده‌یاد نائینی، عمرش را وقف کرد. وی در تمام انجمن‌های فرهنگی حضور داشت و بر گردن تمامی اهالی فرهنگ حق…