و دیگر آرد نماند…

*مریم رازانی *نویسنده آورده‌اند یکی از دبیران خلفای بنی عباس به والی مصر نامه‌ای می‌نوشت و خاطر جمع کرده بود و در بحر فکرت غرق شده و سخن می‌پرداخت؛ چون در ثمین…

بلا در شهر هزارچشمه

*رضوان سلماسی *عضو سابق شورای شهر بارگذاری بیش از ظرفیت برد در دره گنجنامه باعث ایجاد افزایش تردد خودرو و گاهی ایجاد ترافیک طولانی در برخی از روزهای سال نه…

آینده مبهم آب

همدان‌نامه: ۳۳ روز است که همدان آب ندارد و وعده مسئولان برای حل مشکل تا ۲۰ شهریور نیز تحقق نیافت. شاید مسئولان برای برون‌رفت از این وضعیت راه‌حل‌های موقت پیدا کنند،…

«قاسم امیری» درگذشت

*حسین زندی *خبرنگار قاسم امیری؛ شاعر و نویسنده مقیم همدان بر اثر بیماری درگذشت. امیری سال ۱۳۳۲ یعنی سال کودتا در کرمانشاه متولد شد. او نیز مانند هر شاعر و…