عشق؛ پیوستگی و گسستگی

*مهیار نظری از بین رفتن ارزش‌ها، ماهیت‌ها و اساسا معنا همیشه در محافل ادبی، هنری و مانند این مورد بحث بوده است. عشق یکی از آن پدیده‌هایی است که در قتلگاه معنا،…

دهه هشتادی‌ها و عشق گذرا

نیمی از دهه هشتادی‌ها با نام عشق لبخند بر روی لب‌هایشان می‌آید و نیمی دیگر عشق را دیگر نمی‌شناسند و هر ضربه‌ای که خورده‌اند، نامش را عشق گذاشته‌اند. عشق را از یاد…

تحقیق و پژوهش

*هوشنگ جمشیدآبادی *نویسنده و پژوهشگر تحقیق و پژوهش یک کار علمی است که باید برپایه و متکی به منابع و مأخذ باشد، به‌خصوص تحقیقات تاریخی باید از جنبه‌های دید…

در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران برگزار شد:
آئین بزرگداشت دکتر پرویز اذکایی

*مهرداد نهاوندچی *خبرنگار مراسم بزرگداشت استاد پرویز اذکایی در کتابخانه ملی برگزار شد. مراسم بزرگداشت استاد پرویز اذکایی، روز چهارشنبه ۶ اردی‌بهشت ۱۴۰۲ در…