کودک و هوش اجتماعی

یکی از مهم‌ترین مولفه‌های هوش، ارتباط کودک با دیگران و محیط اجتماعی است. محیط اجتماعی بعد از ژنتیک، بیشترین تاثیر را بر شکل‌گیری شخصیت کودک دارد. فردگرایی و…

حکایت W.C همچنان باقی است

در شماره گذشته به موضوع کمبود سرویس‌های بهداشتی در سطح معابر شهر همدان و تبعات ناشی از آن؛ از جمله وجود بوی ادرار در برخی کوچه‌ها و محله‌های شهر پرداختیم و…

مرگ ِ برگ با چرخ آفرود

طی دهه گذشته شاهد شیوه جدیدی از تخلیه هیجان و انرژی هستیم که ورزش نیز می‌نامدنش؛ که متاسفانه چندی پیش شاهد حضور با مجوز! تعدادی آفرودسوار در دشت میشان بودیم که گویا…

کوته‌نگری کلان

این‌که دقیقا ده سال پیش یعنی سال ۱۳۸۸ رسانه‌ها تیتر زدند «همدان کلانشهر شد» و این تیتر امسال و چند روز پیش تکرار شد، بیشتر شبیه یک نمایش رسانه‌ای و تبلیغاتی آن هم…