مرور برچسب

اجتماعی

ممتنع

*مریم رازانی *نویسنده «...در منزل حاج علی زندگی (می) کردیم و خرج لباس و خوراکمان را مادرم از فروش زیورآلات و اجناس قیمتی خود تأمین می‌کردند. یک شب نزدیک…