مرور برچسب

احمد فتوت، علیرضا مددی

یاد آن خطاط معمار

همدان‌نامه: زنده‌یاد «علیرضا مددی» سال ۱۳۴۰ در همدان به دنیا آمد. او از نوجوانی به آموختن خوشنویسی نزد استاد حسن دانشور و سپس استاد کیخسرو خروش پرداخت و یکی از…