مرور برچسب

ادبیات، فضای مجازی

برسرِغم‌های دگر

*مریم رازانی *نویسنده اگر به اندازه یک سرسوزن حتی؛ با زبان نوشتاری پارسی آشنایی داشته باشیم غیرممکن است مشاهده لغات و اصطلاحاتی مانند «نام‌گزاری»، «زاد و بوم»،…