مرور برچسب

استاندار

روزهای مبارزه با کرونا

هنوز داغ مرگ هموطنانمان در حوادث چند ماه اخیر بر دلمان سرد نشده بود که خبر دادند ویروس کرونا وارد ایران شده و چند نفر را هم مبتلا کرده و تلخی سال 98 کامل شد. کشور در…