مرور برچسب

ایران

آل زیار

*شهرام غفوری *پژوهشگر تاریخ اعراب مسلمان در برخورد با جغرافیای دیلم و صفحات جنوبی دریای خزر به ایالت کوچک گیلان رسیدند. این ناحیه را آنان جیل و جیلان…