مرور برچسب

ایرج افشار

عاشق ایران

*محمد افشار *مدیر انجمن شاهنامه‌خوانی چکاد «او ایرج افشار است و بس، رها از هر عنوان و لقبی. پژوهشگرانِ عرصه ایران‌شناسیِ جهان، در حوزه‌های تاریخ، مردم‌شناسی،…