مرور برچسب

اینسو آنسو

با خالق اینسو آنسو

آزادیان: برای همدان هر کاری از دستم بربیاید دریغ ندارم و سال‌ها در این شهر به تدریس موسیقی و ساخت قطعات محلی با گویش همدانی و نوازندگی در ارکسترهای مختلف پرداخته‌ام…