مرور برچسب

باغ، همدان

چقدر زود دیر شد

*عاطفه کلهری همیشه پیش از آنکه فکر کنی اتفاق می افتد، باید برای روزنامه تسلیتی بفرستیم . فروغ فرخزاد همدانم را دوست دارم، خوشحال در آفتاب و آرام در سایه سارش،…