مرور برچسب

بانوان

هیئت‌های مردانه

بیاتی: حقیقتا بر این باورم که کاهش تعداد روسای زن، دلیل بر ناتوانایی بانوان نیست، چه بسا در تعدادی از رشته‌های ورزشی تعداد مدال آوران خانم همپای آقایان و یا حتی پیشی…