مرور برچسب

تابو

تابویی به اسم زن

*زهرا کرد زنان در جامعه ما همواره تابو بوده‌اند. تابویی که در معماری با مفهوم اندرونی، در گفتار عامه با عنوان منزل و نام فرزند ذکور، در تاریخ با عنوان…