مرور برچسب

تاکسی

ناوگان محبوب

*مریم رازانی *نویسنده پنج قرن از ظهور محبوب‌ترین وسیله حمل و نقل شهری - یعنی تاکسی- گذشته است. اولین نمونه‌های تاکسی مدرن در قرن هفدهم در لندن ظاهر شد. فرانسه…

«زرد » مثل« تاکسی»

*یلدا خاکباز *کارشناس ارشد مردم‌شناسی سیر تغییر و تحول در زندگی امروز ما آن‌قدر  پر از پیچ و خم است که سخت می‌توان تنها به گوشه‌ای از آن اشاره کرد. اما داستان…