مرور برچسب

تسلیت

دلهره نبودن

*فاطمه احمدیان نمی‌دانم جایی خواندم یا شنیدم که «اعتبار آدم‌ها به بودنشان نیست به دلهره‌ای هست که بعد از نبودنشان حس می‌شود». سر از کار دنیا در نمی‌آورم فقط چند…