مرور برچسب

توسعه

اوزان توسعه

*مریم رازانی *نویسنده           شاید کاربرد واژه «اوزان» برای توسعه که امری کاملا فنی و عملیاتی است غریب به نظر برسد اما پربیراه هم نیست اگر عواملی را که منتج…