مرور برچسب

جاده گنجنامه

به همدان خیانت می‌کنند

*فاطمه کاظمی *روزنامه‌نگار دکتر «پرویز اذکائی» در نشست خبری که به منظور بررسی وضعیت تپه پیسا و با حضور مدیران شهری در دفتر نشریه همدان‌نامه برگزار شد، با اشاره…