مرور برچسب

حاشیه شهر

زندگی شهری در حاشیه

ساخت و سازهای غیرمجاز در مناطقی که از آن‌ها با عنوان مناطق کم‌برخوردار نام برده می‌شود، یکی از بزرگترین معضل‌های مدیریت شهرداری منطقه چهار همدان است.