مرور برچسب

حافظ

انتظار

*دکتر عبدالله نصرتی *عضو بازنشسته هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا زهی خجــــــسته زمانی که یار بازآید به کام غمـــــــزدگان غمگسار بازآید به پیش…

بلای جهانگیر

* دکتر عبدالله نصرتی *عضو بازنشسته هیئت علمی دانشگاه بوعلی ز تنــــــدباد حوادث نمی‌توان دیدن                      درین چمن که گلی بوده است یا سمنی؟ ببین در…