مرور برچسب

حقوق شهروندی

چرا همیشه نظاره‌گریم؟

*عاطفه کلهری همه ما در قبال محیطی که در آن زندگی می‌کنیم وظایف و حقوقی داریم؛ حقوق شهروندی.  آشنا شدن با حق و حقوقمان در جامعه شهری به ما در بهزیستی کنار هم کمک…