مرور برچسب

حقوق کودک

نقض حقوق کودک

*«بخش آخر» *یلدا خاکباز *تسهیلگر حوزه کودک برخی از رفتارهای مربوط به نقض حقوق کودک آشکار است. اما گاهی کسانی که آن‌ها را نقض می‌کنند از این واقعیت…