مرور برچسب

خاطرات

گذر خاطرات

*حسین آزادی سعید مهربان و دوست داشتنی، سرشار از احساسات پاک انسانی، هنرمندی خلاق و حرفه ای، صداقت و بی‌ادعا بودنت در زندگی و هنرت زبانزد تمام کسانی بود که…