مرور برچسب

خط آسمان

برای الوند چه کرده‌ایم؟

*عاطفه کلهری *نویسنده شهر آن است ‌که محکم ما را در آغوشمان کشد. (کریستیان نورنبرگ). سال‌هاست در دامن الوند زندگی کرده‌ایم و همیشه از هر سمت که گذشته‌ایم…

همدان خط آسمان آرامی ندارد

*محمد قربانی *معمار آن‌جا که زمین تمام و آسمان آغاز می‌شود، خط آسمان نامیده می‌شود. مر‌دمانی که در کنار دریا زندگی می‌کنند در جوار یک خط افق از جنس بی‌نهایت…