مرور برچسب

دکتر ایراندخت میرهادی

افسانه میرهادی

فرهاد میرهادی: واقعا مادر به بشر خدمت می‌کرد. یک مقدارش به خاطر طب و معالجه بیمارانش بود و یک مقدارش هم کتاب‌هایی بود که نوشته بود. مثلا رمان‌هایی که برای کودکان و…

پرستار شایسته

*زنده‌یاد ایراندخت میرهادی/ سال 1346 سال ۱۹۴۲ است. جنگ بین‌الملل دوم در اوج شدت است. هر شب و هر روز بر حملات هوایی لندن افزوده می‌شود. آلمانی‌ها با قوتی هرچه…