مرور برچسب

دیپلمات

دیپلمات؛ یک نمونه موفق

*منا بشیری *دانشجوی دکترای معماری 150 کیلومتر آن‌ورتر بعد از شهر ملایر، تابلوی به شهر بروجرد خوش آمدید را می‌بینید. این شهر در محدوده استحفاظی استان لرستان…