مرور برچسب

رانندگی

آقا بوق نزن!

در سال‌های اخیر که حجم اتوموبیل در خیابان‌های همدان بسیار زیاد شده است به راحتی می‌توان به اهمیت توجه به فرهنگ صحیح این مقوله چه از سوی رانندگان و چه از سوی عابران…