مرور برچسب

زباله، شیرابه

هشدار! شیرابه در کمینه

همدان با استفاده از فناوری‌های روز و ایجاد زیرساخت می‌تواند مدل اقتصاد دورانی را در این شهر پیاده کند و خود را به الگویی در زمینه «مدیریت پسماند» و «پسماند صفر» در…