مرور برچسب

زرد

«زرد » مثل« تاکسی»

*یلدا خاکباز *کارشناس ارشد مردم‌شناسی سیر تغییر و تحول در زندگی امروز ما آن‌قدر  پر از پیچ و خم است که سخت می‌توان تنها به گوشه‌ای از آن اشاره کرد. اما داستان…