مرور برچسب

سایت موزه

سایت‌موزه چه شد؟

*فاطمه کاظمی *روزنامه‌نگار آن روزها که خبرنگاران همدان جلوی مسئولان این شهر ایستادند تا اشیای تاریخی کشف شده در میدان مرکزی به جای دفن شدن زیر بتن به سایت موزه…